เทรนนิ่ง
สถานะ รูป ราคา หัวข้อเทรนนิ่ง
ใช้งาน /traning/KktOb6PdLzftt35gNxR50ypsoLd8cuAhg4mLn6A3.jpg 3900 หลักสูตร Barista Workshop (1 DAY)
ใช้งาน /traning/dDRXu5AvTi37XReeXQ45Q3oaQuZfmta9b26fe61B.jpg 6900 หลักสูตร Café Management ( 2 DAY)
ใช้งาน /traning/z6ODEfEFHqOMXM2o8wz1ui5T853e0FE3TdTLzMGc.jpg 10000 หลักสูตร Latte Art ( 2 DAY)
ใช้งาน /traning/TAMm0C44KkzeT8aKzMY3vseiGVPjzYpfUbYxBVst.jpg 12000 หลักสูตร COFFEE BREWING (2 DAY)
ใช้งาน /traning/VrjUNVaw6g96vboVMRViPDpFrkqLnYIyPA0VezYa.jpg 20000 หลักสูตร Advance Barista ( 3 DAY)
ไม่ใช้งาน 99 ทดสอบ
ใช้งาน /traning/qiyVNrmuCZIzqMRKRPR2GItBPKelhF4QuzWmNIQj.jpg 15000 หลักสูตร PROFESSIONAL CUP TASTING (3 DAY)
ใช้งาน /traning/G3uGUcOxx5NbPjwNf6Jtkni8sFXksMwuieNV3utg.jpg 40000 หลักสูตร PROFESSIONAL BARISTA & CAFE MANAGEMENT CONTROL (5 DAY)
ใช้งาน /traning/isHgFeLpive4sxNLpKmLESRbk3snygBA92oQZgOS.jpg 20000 หลักสูตร On the job training ( 2 DAY)
ใช้งาน /traning/wBvBYGG23KkhV6m2hlVVSv9M2YawutY7oJZvhtsy.jpg 20000 หลักสูตร Coffee Design ( 2 DAY)

2024 © Lion3Star